31 juliol 2007

[31/07/07] – Visita inspecció al Molí de Canyamars o de Can Galzeran

El passat dimarts 31 de juliol de 2007 els membres de l’Arxiu de Dosrius ( Ma Àngels Jubany i Neus Alsina) van demanar assessorament al Grup d’Història del Casal de Mataró per identificar les restes del Molí de Canyamars. Hi van anar a veure les restes, Jaume Vellvehí, Eva Ma. Llobet i Joaquim Graupera.
El Molí de Can Galzeran es troba dins de l’antiga propietat del mas Galzeran prop de la Riera de Rupit i davant de la fàbrica “Manufacturas Cañamas”, a tocar del camí que mena al pou del Glaç de Can Galzeran. Abans era difícil de veure’l, cobert per una vegetació abundant, espessa d’ortigues i esbarzers. Es tracta d?un edifici de planta quadrada. El 1570, a partir del Capbreu d’Enric de Sentmenat, sabem que anteriorment el mas Galzeran era conegut com a mas Salset: “…dictum mansum olim salset nunc galceran…”. En aquest mateix Capbreu és on consta per primer cop l’existència del molí: “Item totum illud molendinum farinarium, cum sua mola, ad triturandum…”. El molí era a prop de la Riera de Rupit i dins dels límits del mas Galzeran. L’aigua era conduïda fins al molí mitjançant un aqüeducte: “Item tot aquell moli fariner ab sa mola, bassa en que discorra y passa la aygua ab tot lo aquaducto de la riera de Rupit situat en dicta parrà de Cañamas y dins la gleba de dit son mas”
Bibliografia:
– BOU, Joan; GRAUPERA, Joaquim;VELLVEHÍ i ALTIMIRA, Jaume; “Molins medievals i moderns del Maresme” a Actes del III Congrés de l’ACRAM. [En premsa]
– VELLVEHÍ i ALTIMIRA, Jaume. (2001a). “Els molins medievals de Dosrius” a Felibrejada, Butlletí del Grup d’Història del Casal, gener-febrer 2001, núm. 55. Grup d’Història del Casal, Mataró. pp.13-15.
VELLVEHÍ i ALTIMIRA, Jaume. (2004). “Els molins del terme del Castell de Dosrius” a Duos Rios. Núm I, abril 2004. Arxiu Municipal de Dosrius. Ajuntament de Dosrius, Dosrius. pp.29-35.