30 octubre 2007

[27/10/2007] – Treball de camp a l’Arxiu Diocesà de Solsona

El passat dissabte 27 d’octubre de 2007 alguns membres del Grup d’Història del Casal (en Jaume Vellvehí, en Joaquim Graupera i en Josep Ma Roqué) van anar a l’Arxiu Diocesà de Solsona per consultar la documentació referent als monestirs de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera) i el priorat de Sant Pere de Clarà (Argentona). La documentació consultada fa referència bàsicament a la percepció de rendes dels canonges de la catedral de Solsona d’aquetes possessions que van cer cedides durant la creació d’aquest bisbat per dotar la mensa canonical. El bisbat de Solsona és una demarcació de l’església catòlica a Catalunya, que comprèn el Solsonès, part de l’Anoia, part de l’Urgell i part del Berguedà. Fou creat a les darreries del segle XVI, agafant terres del bisbat de Vic i del bisbat d’Urgell.