24 novembre 2007

[24/11/2007] – IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme

El passat dissabte 24 van concloure les IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme que enguany s’han dedicat a l’estudi dels Monestirs medievals. Les ponències i la vintena de comunicacions presentades han debatut les relacions dels grans monestirs catalans amb els del Maresme, i han dedicat especial atenció als monestirs de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera), Sant Pol de Mar, l’Hospital de Caldes, Sant Pere de Clarà (Argentona) i Santa Maria de Montalegre (Tiana).

Les Jornades, que també s’han pogut seguir de manera online, han apostat per les noves tecnologies amb la presentació d’un treball de prospecció geofísica realitzat al priorat medieval de Sant Pere de Clarà, per mitjà dels sistemes de gradiometria magnètica (FM-256 de Geoscan Research) i georadar (GSSI SIR-3000), que han aportat importants dades sobre l’existència d’estructures en el subsòl sense necessitat d’efectuar excavacions.

En el marc d’aquestes Jornades, els participants i els organitzadors han pres tres acords. Primerament, adreçar-se a l’Ajuntament de Tordera per denunciar l’estat d’abandó i espoli continuat del priorat de Santa Maria de Roca Rossa. Segonament, adreçar-se a l’Ajuntament de Mataró per la instal·lació damunt les restes arqueològiques del Castell de Mata d’una torre de vigil·lància d’estructura metàl·lica, que podria haver malmès les restes. Finalment s’ha acordat adreçar-se a l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la instal·lació d’una antena de comunicacions damunt la torre del Castell de Burriac, així com per denunciar diferents actes vandàlics que s’han produït recentment.