26 novembre 2007

[26/11/2007] – Presentació de les Actes del COngrés Internacional sobre el camí de Sant Jaume a Catalunya

El passat dilluns 26 de novembre de 2007, les Publicacions de l’Abadia de Montserrat va treure al mercat el volum 21 de la col.lecció Abat Oliva sobre “El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrés Internacional celebrat a bareclona, cervera i Lleida els dies 16,17 i 18 d’octubre de 2003. En aquestes actes es publica la comunicació de Joaquim Graupera sobre el culte a Sant Jaume a la Comarca del Baix Maresme ( pàgs.403-408)