17 maig 2008

[17/05/2008] – El Grup d’Història del Casal denúncia la possible destrucció d’elements arqueològics del Castell de Mata a Mataró

El Grup dHistòria del Casal va presentar davant l’Ajuntament de Mataró un escrit demanant informació referent a la possible destrucció d’estrats arqueològics en motiu de la construcció d’una torre de vigilància forestal.
En la instància presentada a l’Ajuntament s’informa que l’esmentat turó és una zona de protecció arqueològica, i on, encara es poden observar restes del Castell de Mata. Segons el Decret de 1948, el jaciment, al ser un castell, té la categoria de BCIN (Bé Cultural d’Interés Nacional), i s’entén que prèvia la instal.lació, s’hauria d’haver realitzat les oportunes excavacions arqueològiques o de vigilància i seguiment de l’obra.
A partir de l’observació en directe de la base de l’esmentada torre de vigilància, és pot deduïr que és poden haver alterat possibles estrats arqueològics i, no se sap fins a quin punt, algunes estructures.
El Grup d’Història del Casal demana que s’informi de quines han estat les mesures de protecció arqueològica adoptades abans de la construcció de la torre de vigilància forestal instal.lada.