15 juliol 2008

[15/07/2008] – Joaquim Graupera participa en la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell

Amb el títol “ARQUITECTURA I FORMES ARTÍSTIQUES MEDIEVALS: ÚS I FUNCIÓ II ” es va impartir a la Seu d’Urgell un curs de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida.
Dins la programació d’aquest curs hi va participar Joaquim Graupera, membre del Grup d’Història del Casal, el qual va impartir una de les sessions del curs amb el titol “Eines i recursos per a la microhistòria: l’arquitectura baixmedieval al Maresme”. En el curs de la Universitat de Lleida també van participar Jordi Casanovas Miró (MNAC), Rafael Cómez Ramos (Universitat de Sevilla), Francesca Español Bertran (Universitat de Barcelona), Francesc Fité Llevot (UdL), José Luis Hernando Garrido (Museo Etnográfico de Castilla y León), Jesús Francesc Massip Bonet (Universitat Rovira i Virgili) i Juan Carlos Ruiz Souza (Universitat Complutense de Madrid).