20 juliol 2008

[20/07/2008] – S’aprova la configuració del nou Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de maig de 2008, va aprovar definitivament la modificació del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró i el passat 7 de juliol es va resoldre la seva composició d’acord al nou Reglament.
En representació del Grup d’Història del Casal fou nomenat Joan Francesc Clariana i Roig, actual vocal de Patrimoni de la junta del Grup d’Història.
Està previst que el nou Consell es constitueixi el proper dia 23 de juliol.