19 febrer 2009

[19/02/2009] – Assemblea General Ordinària i extraordinària de Socis

El dijous 19 de febrer de 2009 es va celebrar a la seu de l’estatge social l’Assemblea General Ordinària i extraordinària de Socis corresponent al 2008. En la primera es va aprovar l’estat de comptes i la memòria del 2008 i també es va aprovar el pressupost i el projecte d’activitats de cara el 2009. En la segona es va aprovar la renovació dels càrrecs de la meitat de la junta segons estableixen els estatuts de l’entitat. La nova junta estarà formada per:

President: Joaquim Graupera Graupera
Vice-presidenta: Núria Gómez i Borrell
Tresorer: Núria Gómez i Borrell
Secretari: Sandra Cabrespina i Oliva

Vocals
Activitats:Jaume Vellvehí i Altimira
Patrimoni:Joan Francesc Clariana i Roig
Comunicació:Maria Salicrú-Maltas
Publicacions: Maria Salicrú-Maltas
Relacions i representació: Joan Graupera i Peña
Secció Medieval: Joaquim Graupera Graupera