31 març 2011

[31/03/2011] – Programa 168// J.Bonamusa; J.Torà; R.Lleonart – Descoberta de Torre Llauder

El passat dijous 31 de març de 2011 en el programa número 168 del Racó de Mataró Ràdio es va convidar a Joan Bonamusa; Joan Torà i Robert Lleonart per parlar de la descoberta del jaciment arqueològic de Torre Llauder a Mataró.El jaciment es va localitzar l’any 1961 i a l’any 1964 es va declarar el lloc com Monument Historicoartístic d’interès nacional. Paulatinament el jaciment es va anar deteriorant i espoliant greument, fins que a l’any 1978 s’emprenen les tasques per tal de subsanar aquest fet. Així a l’any 1980 s’inaugura el Clos que actualment coneixíem. Posteriorment es feu una restauració de les restes més ben conservades i significatives del jaciment a fi de facilitar una millor comprensió de les restes als seus visitants.