20 novembre 2011

[19/11/2011] – Participació del Grup d’Història del Casal a la XXVIII Sessió d’Estudis Mataronins

El passat dissabte, 19 de novembre a les 17 hores, ca tenir lloc al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró la XXVIII Sessió d’Estudis Mataronis. Diversos membres del Grup d’Història del Casal hi van presentar comunicacions :
“Marques de terrissaire en terra sigillata hispànica de la vil.la romana de Torre Llauder”, per Joan Francesc Clariana i Roig;
“L’entorn natural i social a Òrrius fins al segle XI”, per Josep M. Roqué i Margenat; “La guerra civil catalana al Baix Maresme (1462-1472)”, per Joaquim Graupera i Graupera; “L’aigua a Argentona. Establiments, plets i conflictes (s. XVI-XIX)”, per Enric Subiñà i Coll.
“Alguns fragments de la història de Premà de Mar”, per Ramon Coll Monteagudo i Juan Gómez Vinardell; “Manuscrit de la sarsuela inèdita La gran via de Mataró. Un retrat de la ciutat al tombant del segle XIX, per Jaume Vellvehí i Altimira i “25 anys del Grup d’Història del Casal (1986-2011)”, per Antoni Llamas i Mantero.