18 abril 2012

Joaquim Graupera ha defensat la tesi doctoral.

El dimecres 18 d’abril el nostre president Joaquim Graupera va defensar la seva tesi doctoral amb el títol: L’Art gòtic al Baix Maresme (segles XIII al XVI). Art i promoció artística en una zona perifèrica del comtat de Barcelona; i amb la qual ha obtingut el títol de Doctor amb excel·lent “Cum Laudem”. El tribunal estava integrat per la Dra. Milagros Guàrdia (Universitat de Barcelona), Dr. Francesc Fité (Universitat de Lleida) i la Dra. Coral Cuadrada (Univ. Rovira i Virgili de Tarragona)
Enhorabona.