28 octubre 2013

Excavacions a Can Rodon (Cabrera)

Estudiants de la Universitat Autonoma de Barcelona van participar durant el mes de juny passat en les excavacions a Can Rodon de l’Hort a Cabrera de Mar. Els treballs van posar al descobert diferents estances molt ben conservades. Les estances estaven dedicades a la forja del ferro i en una s’hi conservaven força bé tots els elements. També s’han trobat elements de ceràmica. La intervenció ha aportat noves dades sobre aquesta zona d’edificacions a la façana oriental d’un carrer del segle II aC del jaciment de Can Rodon de l’hort.