2 desembre 2013

Unes obres afecten l’ermita de Sant Mateu de Premià de Dalt

En  motiu d’unes obres de rehabilitació de l’ermita de Sant Mateu de Premià de Dalt, s’han afectat alguns elements de l’emblemàtic edifici com a resultat d’una intervenció poc clara.

L’ermita de Sant Mateu està declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i en estar edificada en sòl no urbanitzable està sotmesa al règim específic que disposa la Llei d’Urbanisme i, a més, per trobar‐se ubicada en el Parc de la Serralada Litoral, està també subjecte a la normativa del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria‐Sant Mateu‐Céllecs.

La intervenció realitzada sobre l’ermita romànica de Sant Mateu, duta a terme en el primer semestre de 2013, afecta l’interior, la façana principal i el paviment enllosat exterior.

A l’interior s’ha pintat el paredat de blanc, fins i tot la pica de l’aigua beneïda, feta de pedra granítica. També s’ha afectat la façana, on s’ha rejuntat la pedra amb ciment, i el paviment de l’atri que s’ha reomplert amb sauló sense el control sobre la possible afectació de restes en el subsol.

En motiu d’aquesta intervenció, El Grup d’Història del Casal juntament amb la Societat Catalana d’Arqueologia, el Blog Maresme Medieval i persones a títol individual ha presentat un informe al respecte davant l’Ajuntament de Premià de Dalt i el Consorci del Parc Natural.

Sant -Mateu

Interior de l’absis emblanquinat