14 març 2014

100 anys del llegat d’un bé immaterial: la renaixença d’una llengua

…E souvenès-vous bèn que s’aquelo grando idèio, la federacioun latino, un jour se verifico, sara lou Felibrige que n’en sara lou nous.

Discours e Dicho