19 maig 2014

Conferència sobre la relació de Mataró amb l’obra de Frederic Mistral

Divendres 16 de maig, a la sala d’actes de la biblioteca Pompeu Fabra, es va celebrar una nova conferència dins el marc de les Jornades Internacionals Frederic Mistral, Mataró i Catalunya, a càrrec de Jaume Vellvehí, membre del Grup d’Història del Casal amb el títol: Els orígens de la difusió de  Frederic Mistral a Catalunya: el grup de Mataró i la traducció inèdita de Mirèio. Durant la conferència es va exposar la rellevància dins el moviment de la Renaixença del grup de Mataró, un col.lectiu de joves intel.lectuals que durant la segona meitat del segle XIX hi exerciren un paper destacat.