8 octubre 2014

Marià Ribas, el personatge del mes de Valors

Marià Ribas, el personatge del mes dedicat al valor de l’experiència