5 novembre 2014

N9N Dret a decidir

Mataró, 3 de novembre de 2014.

Davant la impossibilitat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir en la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, per la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional a instàncies del Govern Espanyol.

Davant de la convocatòria del procés participatiu obert per la Generalitat de Catalunya en què els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya podran manifestar la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.

Les entitats promotores del Pacte Mataroní pel Dret a Decidir, fan una crida a la  ciutadania de Mataró  a  participar massivament en el procés participatiu del proper 9 de novembre.