30 agost 2015

La terrisseria romana de Ca l’Arnau de Cabrera de Mar en un nou vídeo

Des del passat 29 d’agost, ja es pot visionar un nou audiovisual divulgatiu didàctic del projecte Cabrera de Mar Arqueologia i patrimoni que promou Josep Maria Rovira i Juan. En aquesta ocasió es tracta del funcionament de la terrisseria romana de Ca l’Arnau (Cabrera de Mar-Barcelona) amb il·lustracions i animacions 3D que recrcrear com deuria ser i com deuria funcionar de forma didàctica el procés de fabricació de ceràmica, àmfores, dòlies….

El documental incorpora algunes de les reconstruccions 3D per a explicar la seva forma i funcionament del projecte web www.cabrerademarpatrimoni.cat.