17 maig 2016

La glorieta-quiosc de Cabrera de Mar

El passat mes de febrer, el Grup d’Història del Casal ens vam adreçar a l’Ajuntament de Cabrera interessant-nos per la conservació de la glorieta-quiosc modernista que hi ha a l’entrada de la plaça del poble dins el recinte de l’escola Sant Feliu de Cabrera de Mar. La fragilitat de l’element ve donada per estar fet de fusta i situat a l’aire lliure cosa que a manca d’una actuació de manteniment provoca el seu progressiu malmetement. El nostre interès és el d’aturar el deterior abans no sigui irreversible per a la conservació d’aquest emblemàtic element patrimonial que, a més, està inclòs en el catàleg del patrimoni de Cabrera de Mar.

En la nostra opinió caldria consolidar la glorieta-quiosc, és a dir, esmenar i reformar les parts de l’element que es considerin debilitats, per tal de garantir-ne l’estabilitat estructural així com l’estanqueïtat dels agents exteriors i interiors. També caldria restaurar-la amb la finalitat de retornar-Ii la fesomia formal, material i cromàtica que tenia originalment. Creiem que en ser un bé catalogat que forma part del paisatge urbà, és fita integrada a la trama urbana i és un element més del conjunt de l’escola que permet el trasllat, però en una zona propera a la ubicació actual.

Amb data de finals del mes de març vam rebre un escrit de l’ajuntament donant les explicacions convenients que podem resumir així: com que encara no amenaça ruïna podem esperar a que arribi el dia que s’eixampli el vial, moment que caldrà desmuntar i traslladar.

Per a més detall es poden descarregar els Pdf dels respectius documents.

 

Escrit de l’Ajuntament

Escrit presentat pel Grup d’Història del Casal