27 maig 2016

Es desmunta la torre de guaita del turó d’Onofre Arnau (Castell de Mata)

Segons informa la web de l’Ajuntament de Mataró, els dies 19 i 21 de maig s’ha procedit al desmuntatge de la torre de guaita que estava obsoleta i en estat de degradació amb el perill que representava. Divendres 27, els operaris de la Diputació han començat la tasca d’enderroc de la base de formigó de la torre.

La Diputació, en conveni amb el propietari de la finca, va instal·lar al 2007 la torre de guaita al cim del turó d’Onofre Arnau, en el marc de les campanyes de prevenció d’incendis. En aquell moment (novembre de 2007) el Grup d’Història del Casal, com a resultat dels acords presos en els debats de les IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, ens vam adreçar a l’Ajuntament interessant-nos per un possible malmetement de les restes arqueològiques del Castell de Mata sobre les que podria haver-se aixecat la torre.

De fet, com es pot observar en les fotografies de J. Graupera fetes en el seu moment, hi hauria algunes restes de murs a tocar de la torre de guaita, cosa que evidenciaria la destrucció d’estrats arqueològics. La intervenció arqueològica prèvia a la construcció de la base sobre la que s’aixeca la torre no es va fer i ara, amb el desmuntatge cal esperar que no es produeixin noves afectacions que si bé foren lleus en el seu moment no deixen de ser afectacions.

Mata

Fot. Ajuntament de Mataró

Fot. Q. Graupera

Fot. Q. Graupera (2007)