31 març 2017

Homenatge i reconeixement a Jaume Lladó i Font

El proper dissabte dia 2 a les 12 del migdia a Can Boet es farà un acte d’homenatge i reconeixement a l’argentoní Jaume Lladó i Font organitzat pel Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró.

Jaume Lladó és un activista cultural en els camps de l’arqueologia, l’art i la cultura catalana. Exiliat a Perpinyà l’any 1958, la seva vinculació a Mataró fou intensa als anys 40 i 50 col·laborant amb Marià Ribas, Esteve Albert, Lluí Ferrer i Clariana, o els germans Arenas. Fou deixeble de Bosch i Gimpera, Serra i Ràfols o Puig i Cadafalch. Fou impulsor de nombroses iniciatives tan a Mataró amb la revista Museu per exemple, com al Rosselló. A l’exili va formar part del Consell Nacional de Catalunya amb Josep M. Batista i Roca i paral·lelament començà l’activitat d’estudi i preservació del patrimoni: impulsor i col·laborador d’entitats de recerca i salvaguarda, com ara el Grup Artístic Pyrene fundat a Elna amb Esteve Albert el 1959, el Centre d’Etudes et Recherches Catalanes des Archives (1960) o l’Association pour la Sauvagarde du Patrimoine Artistique Roussillonnais (1965). I, en el camp de la llengua, va col·laborar amb el Centre d’Animation en Langues de Brussel·les.