23 febrer 2018

Apareixen unes pintures del segle XIX al Portal de Valldeix. Mataró

En les obres que s’estan duent a terme per a la construcció d’un edifici d’habitatges al Portal de Valldeix, han aparegut sota l’empaperat de la paret mitgera, al primer pis, unes pintures de plafons amb decoracions vegetals estilitzades i un sòcol que imitava motllures i marbre.  Cronològicament, les pintures deuen correspondre al segle XIX, sense poder precisar més la cronologia,  possiblement són obra d’artesans italians. No és la primera vegada que apareixen pintures d’aquest període a Mataró, fa poc més d’un parell d’anys hi va haver una troballa similar al carrer Barcelona.

Les pintures s’han documentat i han acabat sota la capa d’escuma aïllant.

(Fotografia: Unitat de Patrimoni Arquitectònic de l’ajuntament de Mataró)

 

(Fotografia: J.F. Clariana)