Activitats 2007

16 desembre 2007

[10/11/2007] – IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme

Aquestes IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, proposen un nou tema d’anàlisi i d’estudi sobre la realitat medieval del Maresme: la implantació dels monestirs a la zona. El Maresme medieval, com la majoria de territoris feudals, tenia una multiplicitat de jurisdiccions. Els grans monestirs catalans tenien diverses propietats en el Maresme, fruit de llegats pietosos, compres i permutes. Malgrat aquesta importància patrimonial, a la comarca no s’hi van bastir grans edificis monàstics. Només tenim documentats el priorat de Sant Pere de Clarà a Argentona , el monestir de Sant Pau a Sant Pol de Mar, el monestir de Santa Maria de Roca Rossa a Tordera i el monestir de Santa Maria de Montalegre a Tiana.