L’equip del Grup d’Història

 

L’Associació Cultural Grup d’Història del Casal de Mataró es regeix per uns estatuts (GHC Estatuts 2011) que defineixen l’organització i el funcionament de l’Entitat.

Els òrgans de Govern: la Junta Directiva que es renova cada quatre anys amb la convocatòria d’eleccions.

L’organigrama actual és el següent:

 

La Junta

President: Jaume Vellvehí i Altimira

Vice-president: Núria Gómez i Borrell

Tresorer: Eva M. Llovet i Ciudad

Secretari: Toni Llamas i Mantero

  Vocals:

Defensa del Patrimoni: Joan F. Clariana i Roig

Noves Tecnologies: Eva M. Llovet i Ciudad

Comunicació: Maria Salicrú-Maltas

Secció d’Estudis Medievals: vacant

Representant en el Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic: Joan F. Clariana i Roig

Grups de treball:

Grup de treball de la Ràdio: Sandra Cabrespina, Núria Gómez i Jaume Vellvehí

 

L’adreça és:

Grup d’Història del Casal

c/ Bonaire, 25 tercer pis

08301 – Mataró

Tel. 93 798 94 75