Redacció

 

 

Coordinació continguts: Eva M. Llovet i Ciudad

 

L’equip de redació està format per la Junta directiva del Grup d’Història del Casal.

 

 

President: Jaume Vellvehí i Altimira

Vicepresidenta: Núria Gómez i Borrell

Secretari: Antoni Llamas i Mantero

Tresorera: Lluïsa Layret i Ferrer

Vocals:

Defensa del Patrimoni: Joan Francesc Clariana i Roig

Noves tecnologies: Eva M. Llovet i Ciudad

Comunicació: Maria Salicrú-Maltas

Representant en el Consell Municipal de Patrimonin Arquitectònic: Joan Francesc Clariana i Roig

Coordinador de Ràdio: Jaume Vellvehi i Altimira

Secció d’Estudis Medievals: